Pumpa za dvorišni bazen - najbolje opcije i na šta obratiti pažnju

Ažuriran 5. Avgusta, 2023 blog.d-impex.co.rs Bazenske pumpe
Pumpa za dvorišni bazen - najbolje opcije i na šta da obratite pažnju

Sastavni deo svakog bazena jeste „mašinska prostorija“.

U mašinkoj prostoriji, čak i u slučaju najjednostavnijeg tipa bazena, smešteni su pumpa i filter To je osnovna oprema koja obezbeđuje cirkulaciju vode u bazenu i njeno filtriranje.

U ovom blogu detaljno ću govoriti o BAZENSKOJ PUMPI.

Ovde ćete pročitati:

  1. Kako da izaberete pumpu odgovarajućeg kapaciteta
  2. Kako da izaberete pumpu prema njenom položaju u odnosu na bazen
  3. Bonus: Na šta dodatno da obratite pažnju pri izboru pumpe za bazen

Budući da pumpa radi na struju, ponovo napominjem da do mašinske prostorije MORA biti sprovedena struja. Ovo zaista moram da naglasim, jer ljudi često počnu da grade bazen, a zaborave da mašinska prostorija mora imati priključak na strujnu mrežu, priključak na kanalizaciju ili septičku jamu i otvor za sprovođenje instalacije i cevi prema bazenu.

Da se vratimo na pumpu... Bazenska pumpa je osnova svakog bazena i od njenog izbora zavisi kako će vam on funkcionisati. Indirektno, od izbora pumpe zavisi kakav ćete kvalitet vode imati, kao i efikasnost ostale bazenske opreme.

Fokus

Pumpu ne biramo ni po izgledu ni po boji, nego po kapacitetu i položaju mašinske prostorije u odnosu na bazen, to jest položaju same pumpe u odnosu na bazen.

Kako da izaberete pumpu odgovarajućeg kapaciteta

Kako da izaberete pumpu odgovarajućeg kapaciteta

Prilikom izbora pumpe treba voditi računa o dimenzijama bazena, tačnije o njegovoj zapremini, jer u odnosu na količinu vode izračunavamo koliki kapacitet treba da ima bazenska pumpa.

Na svakoj pumpi piše za koju količinu vode je namenjena, njena snaga i potrošnja struje.

Potrebno ju je uskladiti s veličinom, odnosno kapacitetom filtera, jer je za pumpe veće snage potreban i veći filter.

Dakle, ukoliko želite bazen, potreban vam je dobar plan. Ukoliko se ne predvidi pumpa odgovarajućeg kapaciteta, bazenska voda se neće filtrirati i dezinfikovati potrebnom brzinom, pa tako nećete dobiti ni zadovoljavajući kvalitet vode za kupanje. Osnovna namena bazenske pumpe jeste da povlači vodu iz bazena, sprovodi je u filter, a zatim prečišćenu vodu vrati u bazen. Od njene efikasnosti nekada zavisi i rad drugih uređaja koji se nalaze u mašinskoj prostoriji, a takođe su u funkciji prečišćavanja i dezinfekcije vode.

Kako da izaberete pumpu prema njenom položaju u odnosu na bazen

Položaj pumpe takođe utiče na njen izbor, jer nije isto da li se ona montira u mašinsku prostoriju nad zemljom ili u šaht.

Kako da izaberete pumpu prema njenom položaju u odnosu na bazen

Naime, postoje pumpe koje mogu da povuku vodu iz bazena udaljenog od mašinske prostorije više od pet-šest metara (što je preporučena distanca od bazena do mašinske prostorije). One se nalaze iznad površine vode u bazenu. Međutim, ima i onih koje nemaju tu mogućnost, jer nisu predviđene za takvu vrstu upotrebe. Postoje pumpe koje se ugrađuju u šaht, tj. ispod površine vode bazena, i one imaju dotok vode prirodnim padom, a mogu da potiskuju povratnu vodu nagore tako da savladavaju visinske razlike od pumpe do bazena i do dva metra. Ponekad se na strmim terenima pumpa nalazi znatno ispod visine bazena, pa je neophodno da pumpa bude takva da potiskom može da savlada visinsku razliku vodenog stuba, kako se to još stručno naziva.

Bonus: Na šta dodatno da obratite pažnju pri izboru pumpe za bazen

Fokus

Postoji više proizvođača bazenskih pumpi, pa se tako u ponudi mogu naći pumpe kineskih proizvođača, ali i one čiji kvalitet potpisuju poznate firme iz oblasti bazenske opreme, kao što su Astral, Hayward, CPA.

Obavezno proverite s dobavljačem da li bazenska pumpa ima garanciju i postoji li servis koji vam, u slučaju kvara, može popraviti ili zameniti određeni deo podložan habanju. Ovo je veoma važno, jer svaka pumpa, pa čak i ona najboljeg kvaliteta, može da se pokvari, a tada je bitno da imate mogućnost popravke, reklamacije ili zamene nekog dihtunga ili gumice, što je potrošni materijal. Kada se kvar dogodi, ukoliko nemate servisnu podršku, doći ćete u situaciju da morate kupovati drugu pumpu, pa vam se prvobitna ušteda kupovinom one povoljnije neće isplatiti.

Sledeća stvar na koju treba da obratite pažnju jeste to koliko je pumpa bučna pri radu, jer ukoliko vam se ona nalazi u prostoriji koja nije dobro zvučno izolovana, smetaće vam zvuci koje ona proizvodi.

Ako je položaj pumpe daleko od kuće ili u dobro izolovanoj prostoriji, ovaj podatak neće biti od presudnog značaja prilikom izbora bazenske pumpe. Neke pumpe su manje bučne, a neke više, ali ukoliko se sve postavi kako treba, nijedna neće biti preglasna.

Na šta dodatno da obratite pažnju pri izboru pumpe za bazen

Naravno, poslednja, ali ne i manje važna činjenica jeste snaga tj. potrošnja struje. Imajte u vidu da će vam bazenska pumpa raditi 15-16 sati dnevno, tako da u obzir treba uzeti i njen uticaj na račun za električnu energiju.

Nadam se da su vam ove informacije bile korisne.

Zaključak

Prilikom izbora bazenske pumpe treba uzeti u obzir nekoliko važnih faktora. Pokušali smo da vam ukažemo na činjnice koje, posredno i neposredno, mogu uticati na vašu odluku. Pri izboru pumpe najvažnije je obratiti pažnju na njen kapacitet, a on zavisi od veličine bazena tj. količine vode u njemu, ali takođe i od udaljenosti pumpe od bazena i njenog položaja u odnosu na bazen (da li je u nivou bazena ili ispod njegovog nivoa). Osnovna namena bazenske pumpe jeste da povlači vodu iz bazena, sprovodi je u filter, a zatim prečišćenu vodu vrati nazad u bazen. Od njene efikasnosti nekada zavisi i rad drugih uređaja koji se nalaze u mašinskoj prostoriji, a takođe su u funkciji prečišćavanja i dezinfekcije vode.

Dakle, pumpa ne mora biti lepa, ali mora biti efikasna i usklađena s ostalim elementima u sistemu.


Povezani članci: