Najpopularniji tipovi bazena za dvorište u 2023. Godini

Ažuriran 31 Jula, 2023 blog.d-impex.co.rs Izgradnja bazena
Najpopularniji bazeni u 2023. godini

Svake godine neka vrsta bazena preuzme primat najpopularnije, tako je i ove godine.

Najpopularniji bazeni u 2023. godini su bazeni izrađeni od ISO stiroporskih blokova.

Taj epitet su osvojili zbog:

ISO stiroporski blokovi se lako dopremaju jer su lagani, a dvorište je čisto i u toku radova.

ISO stiroporski blokovi se slažu sistemom "Lego Kocki" i u toku jednog dana se formira bazen i postave se svi elementi koji će se kasnije koristiti u bazenu: svetlo, cirkulacione brizgaljke, usisi za vodu, skimer, hidromasažne brizgaljke.

Ovako formirana bazenska korita se mogu oblagati i tanjom i debljom folijom.

Zbog svega navedenog, bazeni izrađeni na ovaj način tj. od ISO stiroporskih blokova,najpopularniji su bazeni na tržištu u 2023. godini.

Ova vrsta bazena zastupljena je trenutno preko 70% u našoj prodaji.

Da bi ste se i sami uverili zašto su ovi bazeni tako popularni kod naših klijenata razmotrićemo koji sve bazeni postoje u ponudi u 2023. godini na tržištu i koje su prednosti i mane svakog od njih, kako biste Vi mogli da donesete pravu odluku za Vaš dom.

TIPOVI BAZENA

Ako bi klasifikaciju bazena radili po konstrukciji od koje su napravljeni postoje 4 vrste bazena:

  1. Montažni bazeni od čelično-limene konstrukcije
  2. Bazeni od ISO Stiroporskih blokova
  3. Betonski bazeni
  4. Bazeni od Poliestera

Pre nego što detaljnije objasnimo karakteristike ova 4 tipa bazena, da napomenemo da za svaku od njih treba uraditi armirano-betonsku ploču na koju se postavlja konstrukcija bazena. To je neophodno da bi bazen imao čvrstinu da podrži vodu i druge sile prilikom korišćenja.

Armirano-betonska ploča mora biti urađena po uputstvu za građevinske radove kako bi mogla da podnese veliki pritisak vode, koji u zavisnosti od veličine bazena može da bude i više desetina tona (npr. bazen dimenzije 8 x 4 x 1,5m zapremine je 50m3 što je oko 50 tona vode). Ukoliko se klijent odluči za saradnju sa nama građevinci dobijaju uputstvo od nas za kreiranje ploče kako bi posao bio urađen po standardima i kako bi svi uslovi za dalji rad bili ispunjeni na pravi način.

Montažni bazeni od čelično-limene konstrukcije

Montažni bazeni od čelično-limene konstrukcije

Montažni bazeni od čelično-limene konstrukcije su bazeni koji se poručuju i stižu fabrički izrađeni po određenim dimenzijama.

Ovalnog su oblika, a sklapaju se i montiraju na licu mesta na unapred pripremljenu donju betonsku ploču i potporne betonske zidove. Dakle kod ove vrste bazena treba osim armirano-betonske donje ploče da postoje i dva armirano-betonska zida na koje će se montirati čelično limena konstrukcija. Naši klijenti i ovo uputstvo dobijaju od nas.

Konstrukciju ovog bazena čini presovani pocinkovani lim debljine 1,2 mm. Na njega proizvođači daju garanciju od 5 do čak 10 godina zbog postojanosti.

Konstrukcija se zatim oblaže gotovom fabričkom folijom debljine 0,6mm ili 0,8mm (u zavisnosti od proizvođača), koja je tačno određenih dimenzija, a koju ste odabrali prilikom poručivanja bazena. Najčešće se za ovu vrstu bazena koristi pojam LAJNERSKI bazeni, iako je to značenje vezano za FOLIJU kojom je konstrukcija bazena presvučena.

Napomena: i druge konstrukcije bazena mogu biti presvučene folijom, ali montažni bazeni od čelično-limene konstrukcije mogu biti presvučene SAMO tankom folijom debljine 0,6mm tj. 0,8mm i verovatno je to razlog zašto se baš za ovu vrstu bazena koristi pojam Lajnerski bazen.

Gotove fabričke lajner folije, najčešće se rade u dimenzijama : 5x3m; 6x3,5m; 7x3,6m; 7x4m; 8x4m; 9x5m; 10x5m; 11x5,5m; 12x6m. Napomenuo bih da postoje i neke međudimenzije koje nisu toliko zastupljene, ali se mogu poručiti, ukoliko prostor u dvorištu zahteva neku drugu dimenziju bazena.

Najveća prednost ovih vrste bazena jeste to što se kompletna montaža bazena i opreme može uraditi za jedan dan. Građevinski radovi za ovaj tip bazena zahtevaju minimalno angažovanje radnika, proces sušenja i sazrevanja betona za ploču traje 15-20 dana, tako da možete računati da od početka do kraja izrade, dobijete gotov bazen u roku od 30-tak dana.
Fokus

Montažni čelični bazeni - Brza i postojana rešenja

Bazeni od ISO stiroporskih blokova

Bazeni od ISO stiroporskih blokova su bazeni čiji zidovi se izgrađuju od ISO stiroporskih blokova, a donja osnova je, kako sam već rekao, armirano-betonska ploča.

Bazeni od ISO stiroporskih blokova slika

Šta mislite da li je ovo pravi tip bazena za Vas?

Betonski bazeni

Betonski bazeni su bazeni koji se izrađuju potpuno od armiranog betona.

Kao što ćete u daljem tekstu videti, bazeni koji treba da se koriste sa temperaturom vode preko 30°C stepeni preporučuje se da budu izrađeni od betona i obloženi keramčkim pločicama dobrog kvaliteta. Takođe se pribegava izradi ove vrste bazena kada se radi o bazenu za veći broj korisnika, za npr. javne bazene i slično.

Rekli smo već da se betonski bazeni mogu izrađivati u bilo kojim dimenzijama, samo da napomenemo da mora da se poštuje pravilo dubine*** koje je propisano na nivou Evropske Unije.

Fokus

Za veće temperature vode i javne bazene preporučuju se betonski bazeni obloženi keramičkim pločicama. Betonski bazeni se izrađuju od armiranog betona i omogućavaju proizvoljan oblik.

Betonski bazen

Bazeni od Poliestera

U ponudi su još i bazeni od POLIESTERA koji se poručuju i stižu izliveni u komadu. Oni su od PVC-poliesterskog materijala i ugrađuju se bez sastavljanja, jer stižu sa svim potrebnim namontiranim elementima.

***Pravilo dubine Na nivou Evropske Unije je propisana maksimalna dubina bazena i ona iznosi 1,5m i to radi bezbednosti kupača. Kada pravite bazen koji je dublji od propisane mere, dužni ste da polažete za spasioca ili da prilikom kupanja trećih lica obezbedite spasioca za njihov nadzor jer odgovarate za bezbednost kupača!

Mnogo ovu informaciju ne znaju iako je po mom mišljenju veoma značajna.

Iz gore navedenog vidimo da bi bazeni mogli biti podeljeni i po vrsti obloge korita bazena:

Bazeni od Poliestera slika iz Srbije
Kod opisa vrsta bazena videli ste da se FOLIJA ZA BAZEN može postavlajati na montažne bazene od čelično-limene konstrukcije, bazene od ISO stiroporskih blokova i betonske bazene.

Kod tako obloženih bazena unutrašnjost korita je lajner tj. gumirano-plastična folija koja, ako se poručuje u fabrički zadatim dimenzijama, tada je debljine 0,8mm i ta folija je po ceni povoljnija od druge vrste folije, lajnera, koji stiže u rolnama.

Ova druga vrsta lajnera može da se ukraja, vari i postavlja na gotovo bilo koji oblik bazena po želji. Napomena: lajner debljine 1,5mm može da se postavlja na betonske i na konstrukcije od ISO blokova, a NE MOŽE na limene konstrukcije montažnih ovalnih bazena.

Kada se odlučite za oblaganje bazena folijom potrebno je da znate koje su joj prednosti, a šta su joj mane:

Prednosti bazenskih folija:

Jedina, uslovno rečeno mana folija je to, što se u bazen ne sme ulaziti sa oštrim predmetima, sandalama se metalnim kopčama ili nekim drugim stvarima koje bi mogle oštetiti ili probušiti foliju.

Takođe je važno napomenuti da bazenska folija kod lajnerskih bazena (dakle kod folija debljine 0,6mm i 0,8mm) ne trpi temperaturu vode veću od 29°C, a folije debljine 1,5mm ne podnosi temperature više od 32°C i da se na ovako visokim temperaturama folija može raširiti, smežurati-naborati i trajno deformisati što svakako ne ulazi u garanciju jer je proizvođač folije takođe dao ovo upozorenje.

Zato se preporučuje sledeće:

U suprotnom, može doći do deformacije bazenske folije, a to ne ulazi u garanciju koju daje proizvođač.

Za bazene koji treba da se koriste sa velikom temperaturom vode preko 30°C stepeni preporučuje se da budu izrađeni od betona i obloženi keramčkim pločicama. Ovi bazeni treba da mogu da podnesu velika temperaturna odstupanja, koja variraju od 40 stepeni leti do -10 stepeni zimi, kada bazen nije u funkciji, ali je izložen niskim temperaturama spoljne sredine.

Ipak bazeni obloženi folijom predstavljaju najzastupljeniju vrstu obloge za bazen i ona se nalazi u preko 90% bazena koja je ugradila naša firma. Mekše su i elastičnije od betona i keramičkih pločica.

Svakako da su po ceni najpovoljniji montažni bazeni od čelično-limene konstrukcije , a i perod izrade tih bazena je najkraći ( sve ukupno sa pripremom i građevinskim radovima 30 dana).

Bazeni od ISO Stiroporskih blokova presvučeni folijom su nešto skuplji od montažnih bazena, dozvoljavaju odstupanje od standardnih dimenzija, a takođe se brzo i lako izrađuju.

Betonski bazeniobloženi keramičkim pločicama su najskuplji, ali i najatrajniji i najluksizniji ukoliko se sve faze gradnje izvedu po preporukama i kvalitetnim materijalima koje preporučuje naša firma.

Zaključak

Nadam se da će vam ove informacije biti korisne prilikom izbora konstrukcije i obloge bazena.

Da ponovimo, najpopularniji bazeni u 2023. godini su bazeni izrađeni od ISO stiroporskih blokova. Taj epitet su osvojili zbog brze i lake izrade i mogućnosti proizvoljnog oblikovanja bazena, ali i zbog svoje elastičnosti i izdržljivosti. Mogu se oblagati i tanjom i debljom folijom.

Zbog svega navedenog, bazeni izrađeni na ovaj način tj. od ISO stiroporskih blokova najpopularniji su bazeni na tržištu u 2023. godini.

Kada je tržište zahtevalo brzu izradu i nisku cenu ovaj primat držali su montažni bazeni, a sada kada je akcenat na kvalitetu i dugotrajnosti to su bazeni od ISO blokova.


Povezani članci: